"The end is all that's ever true..."


wiatr nadziei strącił z drzewa
ostatnie liście szczęścia
wyginając do granic możliwości
łyse i wyschnięte gałęzie
pospadały nawet opuszczone gniazda sensu
jesienne drzewo na początek wiosny

______________________________________________________________
rzeczywistość     trauma     (bez)nadzieja     pozostałości    
pustka     oczyszczenie     ja     słowa